پروژه سیتادیوم خبرساز شد

حضور فعال و نقش آفرین اصحاب رسانه، پروژه سیتادیوم را به خبر ساز ترین اتفاق تیرماه سال جاری در استان گیلان تبدیل نمود.

مراسم کلنگ زنی پروژه سیتادیوم در روز سه شنبه 27 تیرماه انجام شد و تعداد بسیار زیادی از مسئولان شهر رشت و استان گیلان در این پروژه حضور پیدا کردند. پروژه سیتادیوم با مساحت بیش از هشتاد هزارمترمربع زیر بنا، برزگترین پروژه تجاری – تفریحی استان گیلان خواهد بود. سیتادیوم مکانی برای حضور فروشگاه هایپر استار (کارفور) برای اولین بار در محدوده شمالی کشورمان خواهد بود. 

مراسم کلنگ زنی پروژه سیتادیوم