محفل کارآفرینانه ای دیگر در شهر محلات

روز دوشنبه 20 آذرماه 1396 مهندس بشیر انیسی میهمان جمعی از کارآفرینان شهر محلات بودند. در این گفتگو که با محور اصلی کسب و کار سنگ در شهر محلات برگزار شد، شرکت کنندگان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص بهبود فضای کسب و کار در این شهر پرداختند. صنعتگران محلاتی از خوشه صنعتی سنگ محلات، انجمن سنگ محلات و معدن داران و تولیدکنندگان سنگ در این جمع حضور داشتند و مهندس بشیر انیسی به بیان مفاهیم و راهکارهای کارآفرینی، تجارت الکترونیک و توسعه کسب و کار در این جمع پرداختند. صنعت سنگ و صنایع وابسته به آن از جمله مهمترین بخشهای کسب و کار در محدوده شهر محلات است که با همت بسیاری از صاحبان کسب و کار دارای رونق مناسبی است و تلاش مجموعه کارآفرینان بر این است تا این صنعت هرچه بیشتر شکوفا شده و به بهبود و افزایش اشتغالزایی منطقه کمک کند.