تجربه ای بی نظیر از همکاری با بزرگان صنعت ساختمان: پروژه اسپارو رشت

تهیه آخرین مستندات مطالعاتی پروژه مطالعات فرصت پروژه اسپارو در شهر رشت که در بهمن ماه 97 در دستور کار شرکت دوان ایرانیان قرار گرفته بود، در اوایل اردیبهشت ماه 1398  به اتمام رسید و کارفرمای محترم این پروژه رضایت خود از انجام این مطالعات را اعلام کرد. 


گروه مطالعاتی و تحقیقات بازار شرکت دوان فعالیت خود را از مطالعات بازار و تحقیقات میدانی آغاز کرده و در این بخش به مطالعه تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان شهر رشت پرداخت. بازدید مراکز تجاری، اداری، تفریحی و اماکن عمومی شهر از دیگر فعالیت های این گروه در مدت مطالعه شهر رشت بوده است. گروه تحقیقات بازار پس از مطالعه الگوهای زندگی و مصاحبه با اقشار مختلف و همچنین مطالعه طرح ها و برنامه های تدوین شده برای این شهر توانست به الگوهای چندگانه ای در خصوص نیازهای گروه مخاطب در پروژه اسپارو و پیش بینی بهترین مدل توسعه این پروژه اداری-تجاری دست یابد. همزمان با مطالعات بازار، مطالعات کتابخانه ای و بررسی الگوهای جدید و نوآورانه در بخش های تجاری و اداری توانست این الگوها را خلاقانه تر کرده و سهم سرعت رشد و توسعه و تغییر در الگوهای مختلف رفتاری را در سناریوهای مدنظر برای توسعه لحاظ کند. مدیران شرکت دوان ایرانیان در ادامه سناریوهای توسعه این پروژه را برمبنای تفکر استراتژیک و پیش بینی بهترین راه حل برای دستیابی به موفقیت در آینده تدوین کردند. سناریوهای 13 گانه اولیه پس از انجام تحلیل های مالی بر مبنای واقعیت های بازار و پیش بینی های آینده صنعت املاک و مستغلات در کارگروه های تخصصی به اشتراک گذاشته شد و در نهایت پس از گذشت دو ماه بحث و بررسی، کارآمدترین سناریو برای توسعه این پروژه انتخاب و به صورت رسمی در دستور کار سازندگان قرار گرفت.


پروژه اسپارو در تقاطع خیابان سعدی و معلم شهر رشت در نزدیکی میدان شهرداری در حال ساخت می باشد. شرکت دوان ایرانیان همکاری با مجموعه معظم شرکت توسعه ساختمان و پارس سازه را جزئی از افتخارات حرفه ای خود قلمداد می کند و پروژه مطالعاتی اسپارو را آغازی برای همکاری های بلندمدت با این مجموعه می داند و امیدوار است این پروژه بتواند نقشی ارزنده در پیشرفت و توسعه شهر رشت ایفا کند.