نمایشگاه cityscape 2007 امارات

شرکت دوان ایرانیان از میان بازدید کنندگان اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در ایران که در کیش برگزار شد و مشتریان قدیمی و سرمایه گذاران، ده نفر را به قید قرعه به بازدید از نمایشگاه cityscape 2007 امارات مهمان نمود که از جمله مهمانان خانم الهام حمیدی بازیگر نام آشنای سینمای ایران بوده است.

شرکت دوان ایرانیان از طرف داوران و بازدیدکنندگان نمایشگاه به عنوان غرفه برتر انتخاب شد.

استقبال گسترده بازدیدکنندگان از غرفه دوان ایرانیان در اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کیش باعث ایجاد شور و شوق بیشتر در تیم دوان ایرانیان گردید.

در حاشیه اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری سمینار آخرین دستاوردهای فروش به سخنرانی استاد احمد حلت برگزار شد که مجری این سمینار شرکت دوان ایرانیان بود. برای حضور در این سمینار بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی و شرکت ها دعوت شده بودند.

حضور در اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کیش

شرکت دوان ایرانیان در اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در ایران که در محل دائمی نمایشگاه های جزیره کیش از تاریخ 18 الی 21 دی ماه 86 برگزار خواهد شد، حضور خواهد یافت.

صفحه22 از22