گزارش موسسه جهانی مکنزی: ایران؛ فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟

گزارش مکنزی در شهریور ماه 1395 تدوین شده است و یکی از اسناد معتبر مطالعاتی در خصوص تحلیل وضعیت ایران و دورنمای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران می باشد. در این گزارش با بررسی ویژگی ها و ظرفیت های بخش های مختلف اقتصاد ایران که شامل 18 بخش و صنعت می شود، فرصت های پیش روی اقتصادی ایران تا سال 2035 بررسی و تحلیل شده است.

.گزارش مکنزی هم برای کارگزاران دولتی و هم برای فعالان بخش خصوصی حاوی نکات و دانش عمیقی از فرصت های موجود و فرصت های آتی اقتصادی ایران فراهم می آورد

:برای دانلود نسخته کامل فارسی گزارش مکنزی روی لینک زیر کلیک کنید:

ایران: فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟