گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن

گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن با هدف ایجاد یک حرکت عظیم در عرصه فعالیت‌های عمرانی‌، تلاش در جهت آبادانی ایران اسلامی و به‌منظور تأمین مسکن ارزان و با کیفیت و کاهش هزینه‌ ساز‌ و‌ ساخت مسکن در ابتدای سال 1389 تشکیل شد.

در مجموع در شركت ‌هاي زير‌مجموعه هلدينگ بيش از 300 پروژه عمراني در دست طراحي و اجرا مي‌باشد. پروژه ‌هاي شركت "عمران و مسكن سازه پايدار قرن" در حوزه‌ هاي مختلف عمراني از‌جمله‌: مجتمع‌ هاي مسكوني‌، مسكن مهر، تجاري‌، اداري‌، رفاهي، فرهنگي، سد، جاده، پل و ... طبقه بندی مي ‌شوند. در‌حال‌حاضر گروه عمران و مسكن سازه پايدار قرن در كليه استان ها تشكيل شده است و در حال اجرای پروژه می باشد. در استان تهران نيز 8 شركت سازه پايدار تشكيل و پروژه ‌هاي اين استان هر كدام بر‌اساس نوع كاربري و محل استقرار در بين 8 شركت تقسيم و واگذار شده است.

گروه عمران و مسكن سازه پايدار داراي شركت‌هاي تخصصي مانند شركت انبوه‌سازان سبز انديشان، شركت عمران و توليدي نيرو، موسسه ناجي سازان امين، شركت عمران و مسكن سازه پايدار فضا كار قرن، شركت ماشين آلات، هميار نيرو گستر يگانه، شركت عمران و مسكن سازه پايدار ژئو آزما، موسسه خدمات حسابداري و مشاوره مديريت امين محاسب قرن‌، مهردانا طرح پردازان، شرکت تاسيسات مکانيکي و خدمات، شرکت احداث، نگهداري و بهره‌برداري آزاده راه اروميه- تبريز مي ‌باشد.

www.sazepaydar.ir