شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب

این شرکت از شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری مسکن مادر بوده و در استان های جنوبی کشور مشغول به فعالیت است و تاکنون تعداد 13 پروژه در استان خوزستان (شعبه جنوب غرب)، 5 پروژه در استان هرمزگان، 72 واحد در جزیره کیش، 16 پروژه در استان فارس (شعبه جنوب)، 10 پروژه در استان کرمان و در مجموع 970573 مترمربع زیربنا مشتمل بر 9770 واحد مسکونی را تحت پوشش قرار داده است.

شرکت دوان ایرانیان از سال 87 با پروژه دراک شیراز با این مجموعه توانمند در عرصه ساختمان مشغول همکاری است.

http://www.hic-iran.com