شرکت تجلی مهر ایران (سهامی خاص)

شركت تجلي مهر ايرانيان در سال 1388 به عنوان يكي از شركت ­هاي تابعه شركت سرمايه­ گذاري مهر اقتصاد ايرانيان منظور فعاليت در كليه امور ساختماني، اقتصادي و بازرگاني در تهران به ثبت رسيد. در اوايل سال 1390 در راستاي تصميمات اتخاذ شده به عنوان هلدينگ عمران و ساختمان شروع به فعاليت نمود كه بر همين اساس سهام شركت هاي سازندگي انصار، كوثر آذربايجان، كوشا پايدار، فراسوي شرق، افتخار خوزستان به هولدينگ مذكور منتقل گرديد. سپس در اواخر سال 1392، بر اساس سیاست های شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، کلیه سهام شرکت فراسوی شرق به استثنای یک سهم به بنیاد تعاون بسیج واگذار گردیده است.

شرکت تجلی مهر ایران که یک هولدینگ عمران و ساختمانی بوده و همچنین وابسته به موسسه مالی و اعتباری مهر می باشد اجرای فرآیند مهندسی بازاریابی و فروش خود را به شرکت دوان ایرانیان واگذار نموده است.

www.tmiranian.com