شرکت توسعه ابنیه همت

شركت تعاونی عمرانی توسعه ابنیه همت  از سال 91 در قالب شركت تعاونی تاسيس گردید. موضوع فعاليت شركت تهیه زمین با کاربری مناسب از منابع مجاز به منظور احداث ابنیه و فعالیت های ساختمانی عمرانی در زمینه ساخت اماکن تجاری، اداری، آموزشی، مذهبی، درمانی، ورزشی، شهرک سازی، راه سازی، پل سازی، سدسازی، معماری، ایجاد نیروگاه، ابنیه های سبک و سنگین و ... است. اجرای پروژه های تأسیساتی و خدماتی و نظایر آن بدون محدودیت به فعالیت خاص، مستقل و یا با استفاده از خدمات موسسات تخصصی و پیمانکاری ذیربط با رعایت ضوابط قانونی و قراردادهای منعقده با منابع واگذارنده زمین، سرمایه گذاران، متقاضیان و اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شرکت از ویژگی های این شرکت می باشد. از جمله پروژه های این شرکت می توان به پروژه اداری- تجاری لکسون اشاره نمود که شرکت دوان ایرانیان کارگزار انحصاری مهندسی فروش آن را به عهده دارد.

www.toseabnieh.ir