بهسازی و زیبا سازی حرم قم

سازمان زیباسازی، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) زیر نظر شهرداری قم در سال 1371 تشکیل گردید. از مهمترین اقدامات انجام شده تاکنون تملک اراضی و آماده سازی بافت های فرسوده و قدیمی اطراف حرم مطهر به مساحت بیش از ۵۰ هزار متر مربع در قالب میدان بزرگ امام خمینی(ره)، طراحی و برنامه ریزی اجرای طرح بزرگ میدان امام خمینی (ره) در محدوده اطراف حرم مطهر، طراحی مجتمع بزرگ تجاری، اقامتی قم (جایگزین میدان میوه و تره بار سابق) و اجرای مجتمع تجاری الغدیر می باشد.

تمامی این طرح ها در راستای طرح توسعه مرکز شهر قم و گسترش امکانات زیربنایی آن بوده که از سال های پیش در دستور کار مسئولین استانی و کشوری قرار داشته است.

http://qom.ir