شرکت معماری بن سار

شرکت معماری Bonsar در سال 1376 توسط محمد مجیدی تاسیس شد. وی فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی در رشته معماری می باشد و تا کنون جایزه های ملی و بین المللی بسیاری را دریافت نموده است. یکی از معروف ترین پروژه های مجیدی مجتمع چهارسو در قلب شهر تهران است و در سالهای اخیر، رویکردی مبنی بر ارتبط موفق شهر و معماری یکی از نگرانیهای غالب استودیو معماری بن سار بوده است.

گروه بن سار به مدیریت آقای مجیدی در پروژه های سیتادیوم رشت و سیتادیوم ارومیه با شرکت دوان ایرانیان همکاری می کند و مسئولیت مشاور طراحی و معماری بومی سیتادیوم را برعهده دارد. از دلایل همکاری شرکت دوان ایرانیان با گروه بن سار تجربه ارزشمند این شرکت در امر تجاری سازی و داشتن پروژه های موفق مراکز تجاری بوده است که با نگاه تلفیق فعالیت های تجاری، فرهنگی و تفریحی طراحی شده اند. همچنین فرآهم آوردن فضایی مدرن در عین حفظ یکپارچگی منطقه که در جهت بازآفرینی تعاملات اجتماعی فرهنگی پیش رود، دغدغه اساسی در بازنگری طرح سیتادیوم رشت توسط گروه بن سار بوده است.

وبسایت شرکت معماری بن سار