هایپراستار

یکی از افتخارات شرکت دوان ایرانیان امضاء تفاهم نامه اي با شرکت هايپر ماركت هاي ماف پارس در تاریخ 16 آبان سال 1389 به منظور بررسي و شناسايي فرصت هاي حضور و مشاركت تجاري این گروه در پروژه هاي مطرح كشور می باشد. این همكاري تا حصول نتيجه و برنامه ريزي جهت آشنايي و ايجاد تفاهم بين هايپر ماركت هاي ماف پارس و مالكين پروژه هاي قابل تعريف ادامه خواهد داشت و متکی بر رزومه و پشتوانه تخصصي موسسین و كارشناسان شرکت دوان ایرانیان خواهد بود.

در این راستا مطالعات گسترده ای به دو زبان انگلیسی و فارسی به شرح ذیل صورت گرفت:

بررسی و شناسایی کلان شهر تهران

بررسی موقعیت های مکانی پیشنهادی جهت احداث و راه اندازی فروشگاه در شهر تهران و کرج

بررسی موقعیت های اداری جهت استقرار دفتر مرکزی هایپر استار در شهر تهران