پروژه مالی اقتصادی مشهد به نام پاژ با سطح زیر بنای حدود 130000 متر مربع شامل برج های چند منظوره و با کاربری های متنوعی می باشد. این برج دارای 108 واحد تجاری به مساحت کل تقریبی 29270 متر مربع و 343 واحد اداری به مساحت کل تقریبی 29270 متر مربع و دارای پارکینگ هوشمند با ظرفیت 788 خودرو به مساحت 26460 متر مربع می باشد. شرکت دوان ایرانیان پیرو قراردادی فی مابین این شرکت و شرکت بناگستران هشتم طوس، تحقیقات بازار، مطالعات فرصت و بازاریابی و فروش این پروژه شامل استراتژی های ورود به بازار، استراتژی های قیمت گذاری، استراتژی های اطلاع رسانی و تبلیغات و ... را در سال 1390 به عهده گرفت.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پروژه مراجعه فرمایید:

http://www.pazhmashhad.com

لیست پروژه ها