Warning: Division by zero in /home2/back/public_html/modules/mod_images/tmpl/default.php on line 27

مرکز خرید زیتون یکی از عظیم ترین پروژه های تجاری شهر اهواز است که در یکی از بهترین مناطق این شهر احداث شده است. این مجتمع 143 واحد تجاری در متراژ های 15 الی 30 متری در 6 طبقه را شامل می شود.

سرمایه گذار و مجری پروژه زیتون، شرکت کارنیک ساز، فعالیت کاری خود را از سال 1378 آغاز کرد. این شرکت تا کنون احداث واحدهای مسکونی، تجاری و اداری زیادی را در سابقه کاری خود داشته است که به عنوان نمونه می توان مجتمع تجاری بین اللمللی ملی راه، بازارچه فیلسوف، بازارچه بهار، ساختمان باهنر، بازارچه بازار قدیم قشم (جزیره قشم) و مرکز خرید زیتون را که از پروژه های شاخص اهواز می باشند نام برد.

شرکت دوان ایرانیان در این پروژه کارگزاری بازاریابی و فروش این پروژه شامل تحقیقات کیفی و کمی بازاریابی، مطالعات فرصت، قیمت گذاری و تدوین سیاست های پرداخت و کمپین تبلیغاتی این پروژه را به عهده داشته است.

لیست پروژه ها