موسسین شرکت دوان ایرانیان

مهندس بشیر انیسی

مدیر  عامل و عضو هیئت مدیره دوان ایرانیان

کارآفرین برتر در جشنواره چهارم اداره کل کار و امور اجتماعی در بخش خدمات در سال 1388 در زمینه مهندسی بازاریابی و فروش در بخش صنعت ساختمان

برگزیده ملی جشنواره جوان ایرانی در بخش خدمات در شاخه جوان کارآفرین در سال 1389

 

 

محمد وکیلی

رئیس هیئت مدیره شرکت دوان ایرانیان

موسس شرکت بازرگانی Golden Commodity 

موسس و رئیس هیئت مدیره  The One Properties

www.theoneproperties.com

رئیس هیئت مدیره شرکت چشمه نوشان البرز

 

 

ماکان عیدی پور

مدیرعامل اسبق و عضو هیئت مدیره شرکت دوان ایرانیان

کارشناسی روابط بین الملل و دیپلماسی از Schiller intl. University

کارشناسی ارشد مطالعات جنگ از Kings college London

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد تهران