مطالعات فرصت

مطالعات فرصت یا Opportunity Studies به مطالعاتي اطلاق مي گردد كه به دنبال شناسايي سريع و ارزان حقايق برجسته بازار در يك فرصت سرمايه­ گذاري مي باشد.

شركت دوان ايرانيان با تكيه بر تجارب بين المللي خود و با توجه به نياز صنعت ساختمان به اين خدمات، اقدام به تهيه و ارائه متدهاي اجرايي مربوط به مطالعات فرصت در صنعت ساختمان ايران نموده است.

تا به حال دلایل مختلف از جمله رشد قیمت­ ها در صنعت ساختمان و تاکید بر نقاط مثبت و داشتن دیدگاه هزینه ­ای بر مطالعات و غیره، سرمايه­ گذاران توجه كافي به اين گونه مطالعات را در آغاز شروع طراحي و آغاز سرمايه­ گذاري در پروژه نداشته ­اند واين امر سبب شده كه با توجه به تغيير رفتار مصرف ­كننده در كشور، مخاطرات زيادي متوجه پروژه ­هاي تعريف شده در كشور گردد.

درمتد شركت دوان ايرانيان جهت انجام مطالعات فرصت لازم است سرمايه ­گذار محدودیت­ ها و خطوط قرمز و خواسته ها و پیش ­بینی­ های خود را جهت سرمايه­ گذاري در پروژه قابل طرح به مشاور ارائه نماید تا مشاور بتواند درحين انجام مطالعات گزينه ­هايی راخلق نمايد كه انطباق بيشتري با مدل­ هاي اقتصادي و برند كارفرما داشته باشد.

تشكيل كار گروه اقتصادي مشترك، متشكل از كارشناسان سرمايه گذار و مشاور در مطالعات فرصت امري ضروري مي باشد. شركت دوان ايرانيان جهت انجام مطالعات فرصت تلاش مي نمايد ضمن ارائه تصوير روشني از بازار به سرمايه ­گذار با دوري از هر گونه متورم ­سازي درآمدها و انطباق ميزان در آمدها با واقعيت ­هاي موجود دربازار و همچنین تعريف هزينه ­هاي منطقي جهت اجرا به تحليل اقتصادي گزينه­ هاي خلق شده بپردازد.

همانطور كه از تعريف مطالعات فرصت آشکار است، خروجي اين مطالعه فقط جهت نزديك شدن تفكر سرمايه گذار به چگونگي ورود به اين پروژه سرمايه­ گذاري مي باشد و لازم است درمرحله بعد و با همكاري شركت مشاور طراح و معمار انتخاب شده و لحاظ نمودن تفكرات بدنه كارشناسي سرمايه ­گذار نسبت به طراحي فاز صفر پروژه اقدام گردد.

شركت دوان ايرانيان در متد اجرايي خود خدمات را به گونه ­اي تعريف نموده كه پس از اين مرحله، در كار گروه اقتصادي مشترك با كارفرما، سناريو هاي متنوعي را طبق گزينه هاي برتر معرفي شده تعريف نموده و پس از تحليل و نتيجه­ گيري مشترك با سرمايه گذار، خلاصه اي را جهت طراحي (Brief Design) به مشاور معرفي شده توسط سرمايه­ گذار جهت هرگونه طراحي ارائه نمايد.

همچنین در مسیر مطالعات از شهر و استان محل اجراي پروژه، وضعيت پروژه هاي تجاري و مسكوني در استان و شهر محل پروژه اطلاعاتی ارائه می­ شود وپس از آن تيم­ هاي مختلف شامل كارشناسان و محققان بازار، کارشناسان اقتصادی، مهندسي و معماري مشتركاً به خلق گزينه­ هاي ارائه شده پرداخته و در مرحله بعدي كارشناسان ارشد مهندسي بازاريابي فروش درشركت دوان ايرانيان ضمن لحاظ نمودن مدل اقتصادي كارفرما وحذف گزينه ­هايي خارج از چارچوب برنامه و مدل ذهنی کارفرما مي­ باشند به يكسان­ سازي واستانداردسازي گزينه ­هاي ارائه شده پرداخته وگزينه­ هاي نهائي را جهت ارائه به سرمايه گذار به صورت مکتوب آماده می­ نمایند.