مطالعات فرصت

مطالعات فرصت یا Opportunity Studies به مطالعاتي اطلاق مي گردد كه به دنبال شناسايي سريع و ارزان حقايق برجسته بازار در يك فرصت سرمايه­ گذاري مي باشد.

 

شركت دوان ايرانيان با تكيه بر تجارب بين المللي خود و با توجه به نياز صنعت ساختمان به اين خدمات، اقدام به تهيه و ارائه متدهاي اجرايي مربوط به مطالعات فرصت در صنعت ساختمان ايران نموده است.

تا به حال دلایل مختلف از جمله رشد قیمت­ ها در صنعت ساختمان، تاکید بر نقاط مثبت پروژه، تمرکز بر نقش معمار و سازنده در طرح ساختمان و داشتن دیدگاه هزینه ­ای بر مطالعات، سرمايه­ گذاران توجه كافي به اين گونه مطالعات را در آغاز شروع طراحي و آغاز سرمايه­ گذاري در پروژه نداشته ­اند واين امر سبب شده كه با توجه به تغيير رفتار مصرف ­كننده در كشور و به وجود آمدن مفاهیم جدیدی در مدیریت ساختمان های بلندمرتبه همچون برج های مسکونی، مراکز خرید و ساختمان های اداری؛ مخاطرات زيادي متوجه پروژه ­هاي تعريف شده در كشور گردد و بسیاری از این پروژه ها به شکست منجر شوند.

در متد شركت دوان ايرانيان جهت انجام مطالعات فرصت لازم است سرمايه ­گذار محدودیت­ ها و خطوط قرمز و خواسته ها و پیش ­بینی­ های خود را جهت سرمايه­ گذاري در پروژه قابل طرح به مشاور ارائه نماید تا مشاور بتواند درحين انجام مطالعات گزينه ­هايی راخلق نمايد كه انطباق بيشتري با مدل­ هاي اقتصادي و برند كارفرما داشته باشد. پس از انجام مطالعات بازار شامل شناخت شهر و منطقه پروژه، مطالعه وضعیت پروژه های رقیب، بررسی رفتار مصرف کننده و مخاطبین بالقوه پروژه و مطالعه شرایط اقتصادی منطقه؛ و همچنین مطالعه و تحقیق راجع به استانداردهای ساخت و مدیریت نوین جهانی در پروژه های ساختمانی؛ تيم­ هاي مختلف شامل كارشناسان و محققان بازار، کارشناسان اقتصادی، مهندسين و معماران مشتركاً به خلق گزينه­ هاي قابل تصور برای توسعه پروژه پرداخته و در مرحله بعدي كارشناسان ارشد مهندسي بازاريابي و فروش درشركت دوان ايرانيان ضمن لحاظ نمودن مدل اقتصادي كارفرما وحذف گزينه ­هايي خارج از چارچوب برنامه و مدل ذهنی کارفرما، اقدام به يكسان­ سازي و استانداردسازي گزينه ­هاي ارائه شده می کنند تا گزینه های نهایی جهت ارائه به سرمایه گذاران تهیه شود.

تشكيل كار گروه اقتصادي مشترك، متشكل از كارشناسان سرمايه گذاری و مشاور در مطالعات فرصت امري ضروري مي باشد. شركت دوان ايرانيان جهت انجام مطالعات فرصت تلاش مي نمايد ضمن ارائه تصوير روشني از بازار به سرمايه ­گذار با دوري از هر گونه متورم ­سازي درآمدها و انطباق ميزان در آمدها با واقعيت ­هاي موجود در بازار و همچنین تعريف هزينه ­هاي منطقي جهت اجرا به تحليل مالی- اقتصادي گزينه­ هاي خلق شده بپردازد.

همانطور كه از تعريف مطالعات فرصت آشکار است، خروجي اين مطالعه تنها جهت نزديك شدن تفكر سرمايه گذار به چگونگي ورود به اين پروژه سرمايه­ گذاري مي باشد و لازم است در مراحل بعد و با همكاري شركت کارفرما، طراح و معمار پروژه انتخاب شده تا پس از تحليل و نتيجه­ گيري مشترك با سرمايه گذار و با لحاظ نمودن تفکرات بدنه کارشناسی بازاریابی و فروش، خلاصه اي را جهت طراحي اولیه (Brief Design) به مشاور ارائه نماید. 

 

 

 راجع به تحقیقات بازار بخوانید: 

تحقیقات بازار