دوستیابی نژادی در نزدیکی بروجردایران قدمت قدمت انگلیسی قدمت سالمندان در تربت-حیدریهایران برنامه های دوستیابی برای آندروید شهریارایران قدمت سیاه دوستیابی به اندازه بزرگ آبادانایران دوست یابی نوجوان بروجردایران دوستیابی نژادی در اردبیلایران شهرستان دوستیابی در شهریارایران خدمات دوست یابی ارشد در سمنانایران قلاب کامل نزدیک کرمانشاهایران سایت دوستیابی قدمت هر کسی دردایران joy دوست یابی مهاجرت ارومیهایران سایت های دوستیابی رایگان شهر کائمشهرایران message سرویس دوستیابی میلیونر در تربت-حیدریهایران وب سایت دوستیابی رایگان در نزدیکی مارودشتایران برنامه دوست یابی شهر بیرجندایران دوستیابی به اندازه بزرگ میاندوآبایران دوست یابی بابلایران وب سایت مرد آژانس اتصال به قدمت جایگزین در رفسنجانایران قدمت اکنون در کوچانایران سایت های قدمت اجرایی watch 最好的约会教练 南投縣 lesbian dating app near Sutton Coldfield UK get bitcoin with paysafecard speed dating near in Oakville Canada ¿Cómo se beneficia del comercio de divisas

The One Iranian Company, as a developer and consultant for marketing, sales and Manager of the Citadium project seeks to create new spaces with international standards and befitting the most prominent brands in our country. Hence Citamit with the integrated management of "Raftary Concept Group", which is one of the most famous restaurant brands with a history of more than a century (since 1289) operating in the management of restaurants; became a member of the citadium family.

Urmia Citadium Commercial and Recreation Center is defined in two phases of development on a land with an area of ​​53,500 square meters, the first phase of which was opened in June 2020. The first phase of the series with the presence of brands such as Hyperstar, Jeans West, Dorsa, Prima Plus and Mashhad Leather, as well as the first food hall in Urmia called Citameet; has become one of the most successful and popular shopping centers in West Azerbaijan province.

Citameet Food hall is located at the end of Saadi 2, Tarighat Boulevard, on the ground floor of the first phase of the Citadium Commercial and Recreational Center in Urmia, with an area of about​​1300 square meters and a capacity of about 300 people. In this collection, various food concepts in Iranian and Other countries cuisine are served.

For more information about this project, please contact us 09123965555.

 

 

Opening of Rasht Citadium Information Office

Rasht Citadium Information Office opened on January 16, 2021.

The One Iranian Company, as a developer and consultant for marketing, sales and managing the Rasht Citadium project, will be ready to introduce the project to esteemed clients at the project information office. Dear Guilan province citizens, business owners and those interested in learning more about this project and the Citadium brand can be closely informed about the physical progress, information and schedules related to this project through attending the Citadium Rasht Information office.

Rasht Citadium Shopping Center is designed and is under construction on a land with an approximate area of ​​5 hectares and approximately 14 hectares of built-area in two phases. The first phase will be opened in March 1400 with the presence of Hyper star and all its infrastructure units as well as a row of shops. Citadium is the first presence of Hyper star brand in Guilan province. Rasht Citadium commercial-recreational center, in addition to commercial spaces, provides services such as the largest cinema campus in the north of the country, men's and women's sports clubs, spa and beauty salon, children's playground, etc.

The information office of the Citadium recreational and commercial center is located next to the Citadium project on the Rasht-Anzali road, not far from Khomam.

 

 

 

 

These are the developers of commercial real estate who give the strategies to architects to follow! The identity of design and architecture in the construction industry, especially for commercial centers, should be such that it not only distinguishes the commercial center from other competitors, but also responds to the needs of the market and the community. in this regard, the developers According to the desired performance, competitors, location, etc. direct the architecture and design of shopping centers in a way that today and in the future, people will be attracted to these centers. Development solution Companies were formed following the growth of the global market and the emergence of competition. These companies in the construction industry are prominent consultants and experts who provide technical and scientific advice to the employer including initial ideas and decisions for construction to the stages of management in order to achieve the highest value of projects. This knowledge is an emerging knowledge in Iran and The One Iranian is the first company to develop it in the field of construction industry in Iran. The activities of the development company and the activities we call development in the construction industry include market research, marketing, design, construction, project financing, accounting, project identification and branding, proposing and starting Marketing campaigns, property management to the sale or rental of property to the aim audiences, etc., which has a long cycle. In fact, the process of real estate development is a continuous process which continue to reach the highest and best value of using the property.

One of the fundamental issues that is very important and vital in the development process in the construction industry and is a kind of first step and foundation of subsequent activities, is the concept of branding. Brand creation in the construction industry is related to the location, design and performance, services provided and the overall image of the building. Since today, users and customers play a role in the construction process, the branding of a building is not definitive, but the developers of the construction industry must go through a sequential process and the formation of an interactive relationship with the audience to Prioritize the demands of the audience in the design and architecture of their buildings.

The One Iranian Development Company, as the developer of the Citadium chain commercial-recreational centers, is present alongside with the employer from the stage of initial ideas and the creation of the project first concepts to the final stage and achieving the best value of using this project. Development plan is conducted in such a way that not only is the physical design of buildings considered, but also all aspects of development from architectural design to performance and services which provide by the building, the interaction of the audience with the business center and their level of satisfaction. The flexible developed program of Citadium will lead this center to have a long life through developing innovative and creative frameworks. Citadium will be developed as a brand that can meet the needs of today and tomorrow.

The development process of Rasht Citadium started with market research and recognizing possible competitors, understanding the culture of the people of the city and examining the interests and tastes of the people, the shortcomings of the city, etc., so the initial concept of Citadium was formed based on comprehensive research. The Citadium development team seeks to meet the needs of the city and region by taking Citadium out of single-function activities. With this in mind, the architectural masterpiece of the Citadium shopping mall was formed as a three-floor building under the supervision of The One development team. Following  a flexible approach in the development of Rasht Citadium has made it possible to change the façade and add a floor as a cultural floor. Also the clever strategy of building Citadium in two phases, has made it possible to change the architectural design during the work without interfering with physical progress. The frameworks set by the development plan for the architectural plan and the architects of the Citadium project guided Citadium to add the fourth floor in order to recreate cultural and social interactions. Rasht Citadium intends to become a brand in the field of commercial centers through flexible approaches and changes tailored to the needs of its audience.

Also, the presence of the Citadium team in Urmia during the construction of the first phase of the project, and interaction with the audience of the shopping center during and after the construction and operation of this phase gave a comprehensive view of the needs and tastes of the Citadium audience, as a result the Ciadium team decides to transform the identity of the citadium in a way wich suit the needs of the audience. The second phase of Urmia Citadium has been redesigned in order to brand Urmia Citadium as a suitable commercial center for the people of the west of the country.

Today, we are witnessing the expansion of commercial centers in all cities of Iran, which shows the need of modern society, but if these centers are all built in the same way and without considering the competitive advantages, just by copying each other. will all of them be equally successful? Or should there be something more in each of them to draw people to these centers today and in the future? The development that The One Development Company is looking for is a forward-looking development that creates a distinctive effect.

 

 

 
 
 
The One Iranian Yalda gathering

we celebrated the longest night of the year in the Iranian calendar,Yalda, once again The One Iranian members gather.

On the last day of autumn, according to a long-standing Iranian tradition, we celebrated Yalda in The One Company to create happy moments together again and to record 30 Azar 99 as a memorable day in the The One Iranian family.

We celebrated this ceremony with the presence of guests and colleagues of The One Company, as in previous years, and we spent a memorable day together.

Yalda night is only one minute longer than other nights, but the friendship and love in the family is endless. Hafez's fortune, sincere conversations with The One member and listening to the words of Mr. Bashir Anisi, the successful CEO of The One Iranian, games and entertainment and moments of heartfelt laughter; It made the last day of autumn a memorable month for us.

The One Iranian was established as the first company providing marketing and sales engineering services for the Iranian construction industry. Today, with more than 13 years of experience, it provides services and novel and knowledge base solutions for successful investment management to investors.

Among the valuable services of this company, the initial investment studies, market entry strategies, opportunity studies, market research, branding of construction projects, as well as the development of pricing and marketing strategies (marketing campaigns, classroom layout, etc.) and sales services can be mentioned.

 

 
 
 
 
 
Official presence of Hyperstar in Rasht Citadium

On Sunday, november 29, 2020, a cooperation agreement regarding presence of Hyperstar at the Rasht Citadium were signed between these two great companies.

This meeting was hosted by Hyperstar Head Office and attended by managers and investors of Rasht Citadium. The senior managers of The One Iranian Company, as investors, developers and also managers of Citadium chain commercial-recreational centers, were present at the session along with the senior managers of Hyperstar. At the end of the meeting, the contract for the presence of Hyperstar at Rasht Citadium was signed by the project land owner, senior managers of Buka Holding and The One Iranian Company as the main investors of the Rasht Citadium project and Mr. Thierry, Carrefour senior manager.

Hyperstar is one of the most dynamic and up-to-date hypermarkets in Iran, which opened its first branch in west of the Tehran in 2009. Hyperstar currently has 20 branches throughout Iran. The overall goal of Hyperstar is to provide a variety of high quality products which have reasonable prices to the consumer, which in fact constitute the values ​​of Hyperstar.

Rasht Citadium commercial-recreational center, with the aim of creating a commercial and entertainment center based on international standards and services, besides providing the experience of the most modern and different world standards services in a unique location of an area of ​​5 hectares and approximately 14 hectare built-area which is located on the Rasht-Anzali road is under construction.

 

contact us 09123867777

for additional information follow rasht_citadium Instagram page.

 
 
 
 
 
 

The One Iranian has started specific meetings for marketing and sales of Isfahan Firoozeh Shopping mall in Tehran and Isfahan with the project employers. During these meetings, The One Iranian has provided development proposals, sales strategies, project positioning, branding and marketing proposals, etc. as a prelude to its key actions to the employer.

Firoozeh shopping mall is located in District 6 of Isfahan and at the beginning of Chahar Bagh Bala Street on a land with an area of 2357 square meters. The gross area of the project is 16.778 square meters and the total GBA is 7.133 square meters and the commercial area in this project is about 5.908 square meters. The project has 9 floors, the -4 to -2 floors are dedicated to parking, storage and facilities. The floor beyond the ground floor, first and second floors are commercial, food court is located on the third floor and the fourth floor is dedicated to the restaurant. The employer of this project is Zayandehrud Housing Investment Company, which has a brilliant history in the management of residential, commercial and administrative projects.

The One Iranian Company

The One Iranian Company provides employers with new and remarkable offers in each project in accordance with projects conditions and features. In Isfahan Firoozeh shopping mall, regarding the location of the project, review of development potentials, market conditions and other features of the project, The One offers unique advice for the best sale and management of the shopping mall. in case of agreements in the next steps, The One Iranian will be present alongside the project like a cohesive team.

 

 
 

Currently, Rasht Citadium in the second stage of the pre-sale , sell only 20% of the first and second phase units with special circumstances, so this is a unique opportunity for investors, business owners and people with ideas who want to cooperate with Citadium .

The Rasht Citadium project is located on a land of 51,306 square meter in the city of Rasht, at the beginning of the Rasht-Anzali road. Citadium, as the largest commercial and recreational center of the north of Iran, in addition to commercial spaces, includes several recreational spaces, such as the largest cinema complexof  the north of Iran, Ethnic Hall, specialized gyms for men and women, spas, wonderland, etc., and is currently under construction. Citadium will be open in two phases, The first phase of which includes the ground and the first floor, and will be open in March 2021.

The One Iranian Company, Citadium brand creator


The One Iranian Company, as the Citadium brand creator, is in charge of the management of the Rasht Citadium, and is a strategic consultant for the development of the project. The project is owned by the avant-garde Deilman and is currently under construction with the investment of Buca Holding and the construction management of Rahab Sakht Mahan Company.

These days, meetings for the Rasht Citadium commercial and recreational center  pre-sales are being held in Rasht and Tehran with the presence of the sales managers of this center. For more information about the terms of sales, contact us at 09123867777.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
The One Iranian turned 13 years old!

After more than a decade of successful activities in the real estate market, on the 13th anniversary of the establishment of The One Iranian family, we, as a family, gathered together to make memories again and celebrate the success of approaching the company's visions. The One Iranian Company started its' professional and international activity for the first time in 2006 in the fields such as market research, analysis the competitors in the market and strategic management associated with real estate market. Based on experiences such as asset management, risk reduction, marketing and sales engineering, as well as evaluating the potential of starting a business, after examining the country market and various services associated with the real estate industry, the way was paved ahead of The One Iranian company to continue its' activity, so in 2007 it was registered officially.

The founders of the company, with the cooperation of the best foreign and Iranian consultants (the best in each field) and accurate knowledge of the do's and don'ts, established The One Iranian as the first Development Solution company providing marketing and sales engineering services to construction industry activists in Iran. The One Iranian provide investor of construction industry novel solutions and services in order to manage properties and succeed in the current market, including initial investment studies, development of appropriate strategies to enter the market, opportunity and feasibility studies, market research, branding and pricing, marketing, and sales strategies, and it is the first company which defines up-to-date concepts such as "exclusive sales" and "opportunity studies" in the Iranian construction and real estate industry. providing these new and global services, the CEO of The One Iranian Company; Mr. Bashir Anisi Won the Entrepreneur of the Year Award in 4th academy of Bureau of Work and Social Services in the utility field of Sales and Marketing Engineering of construction industry and Nominated for the National Young Entrepreneur of the Year Award.

The One Iranian main goal is to pay attention to the consumer's perspective and provide up-to-date services in the field of real estate. the company's vision is to become an integral part of the country's construction industry, So that large projects in the field of construction industry cannot be done without a scientific approach to this field and a marketing and sales consultant.

By 6th of October, 2020, 13 years have passed since the first day of providing services by The One Iranian company. for another year, The One Iranian provided honest, professional, creative and unique services to its' customers. What distinguishes the company over the years is the integrity and the speed of providing the services. The One Iranian main approach is based on the slogan of Putting you first, and accordingly it gives value to its' customers and considers itself responsible for wasting properties of customers, and empowering them. The One Iranian valuable Assets is professional, creative, responsible and committed workforce that are like a family, and considers itself in all the successes and strives to maintain The One Iranian values.

 

 

 

 

 

 

 

Different presence of Jeanswest stores in Urmia Citadium
 

Jeanswest brand, as one of the leading brands in the clothing industry, has signed a letter of agreement, and announced its cooperation in phases A and B of Citadium commercial-recreational center and has been along with this commercial center until the opening of the first phase of the project. After the opening of the well-known brands Mashhad Leather and Prima Plus, the store of this popular brand also opened on September 3, 2020, taking into account the special conditions of the Corona virus pandemic, observing maximum health protocols and without holding an opening event and celebration at Urmia Citadium. Also, after the opening of the first ice cream cafe of Prima brand in Citadium of Urmia, Jeanswest brand is preparing to open the first branch for children or jeanswest kids, for the first time in Citadium of Urmia.

Jeanswest is a retailer with a 48year history in the fashion and clothing industry. This brand whose style is casual has started its activity in Iran since October 2008. Now with more than 31 branches in Tehran and big cities of Iran, it has opened the largest number of stores in the Retail Fashion market. It is one of the most notable brands in the Iranian clothing market.

The One Iranian Company, strategic consultant for the development, marketing and sales of Citadium commercial-recreational Center, is looking to create new spaces in Citadium Urmia with international standards which befitting the largest brands in our country. Urmia Citadium Recreational-Commercial Center is defined as a land with an area of 53,500 square meters and a total built-area of 119,884 square meters in phases A and B. Phase A of the center will be opened with the presence of retail stores, including Jeanswest and other reputable brands, and the next phase is under construction.

Page 1 of 17