دوستیابی دوست یابی بهترین سایت دوست یابی مرندایران 50+ سرعت دوستیابی اردبیلایران سایت های دوستیابی رایگان کوچانایران قلاب شهر در مارودشتایران سرعت دوستیابی آسیایی در قزوینایران رایگان قلاب کردن قدمت هر سایت یک شب اتصال اراکایران قانون همسریابی دردایران بهترین سایت های دوستیابی بالا سیرجانایران سایت های همسریابی نزدیک شما یزدایران زمان های دوست یابی بوشهرایران سرعت قدمت فقط قلاب قدمت جایگزین در رفسنجانایران قدمت ساحل در نجف آبادایران دوستیابی سریع برای مجردها در دردایران اتصال مجردها خدمات خواستگاری اجرایی در نیشاپورایران white مربی دوستیابی بهترین برنامه دوست یابی با سرعت مسیحی اراکایران سرعت قدمت جنوب پاکدشتایران قدمت شکوفا می شود اهوازایران خدمات خواستگاری در میراژایران سرویس همسریابی خواستگاری در بوشهرایران آژانس دوستیابی برای نزدیک شدن اندیمشکایران نمایش طبقه آژانس دوست یابی خصوصی در گارچاکایران سایت های دوستیابی جزیره کرمانشاهایران سایت قلاب کردن سبزوارایران دوستیابی Option Handelsinstitut. anonymous gay app Maturin Venezuela riesgos del apalancamiento en forex best dating websites near Hamilton Canada ведические знакомства

Bam Chaloos is one of the biggest residential projects of this county which advantages from a great location on the main road of the Tehran – North Highway. This project consist of a building site of over 55000m2 and 4 building blocks of 18 floors buildings, located on the highest point on the legal boundary of Chaloos City. Some of the facilities of this complex includes: Swimming Pool, Sauna, Jacuzzi, Basketball Court, Badminton and Tennis Court.

Chaloos is one of the biggest cities of Mazandaran County and in comparison with other cities it has the shortest distance (approximately 185 Km) from Tehran, the capital city of Iran. The location of this project has provided the residents of these building units with jungle or sea view.

Maskan Investment Company is the biggest contractors for residential buildings and is also chief member of high-rise building committee, which has been responsible for construction and delivery of 50000 residential units throughout Iran.

In 2009 The One Iranian was responsible for sales of this project.

To find out more information please visit the following website:

http://www.hic-iran.com

لیست پروژه ها